ಇಲಾಖೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸೇವೆ
ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕಛೇರಿ
ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಇಲಾಖೆ
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ಆಗ್ನಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತುಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜ್, ಕೋಲಾರ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆ
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಪಿಂಚಣಿ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ
ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ನೊಂದಣಿ
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇಶ (ನಗರ) ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ
ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ